Uutiset

9.2.2024Haloo STM, missä soten sisältöohjausLue lisää »20.1.2020Muotokuva Eläkeliiton LehmirantaanLue lisää »18.11.2019Ilta-Sanomien haastattelu 19.10.2019Lue lisää »

Lasten kasvurauha takaa aitoa kestävyyttä

Sunnuntai 20.2.2011 klo 12.57 - Eeva Kuuskoski


Kestävyysvaje on nykypolitiikan muotisana. Sillä kuvataan taloutta, valtion budjetin näkymiä, eläkejärjestelmän tulevaisuutta, miksei ympäristön tilaakin.

Näistä saadaan isoja ja olennaisia lukuja. Mutta vieläkin tärkeämpää on se, kestääkö ihminen.

Millainen kestävyysvaje on meidän ihmisten keskuudessa? Jaksammeko me kantaa arjen kuormiamme? Kulkevatko oikeudet ja vastuut sukupolvien ketjussa kuten pitäisi?

Sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttanut muutaman vuoden ajan Masto-hanketta laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tavoitteena on ollut masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen.

Hanke osoittaa, että työelämän ja terveydenhuollon toimenpiteillä voidaan vaikuttaa. Vaikka ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen on pitkäjänteistä työtä, tuloksia näkyy jo nyt. Masennusperäisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on parina kolmena viime vuotena kääntynyt laskuun.

Asiantuntijat toivat Maston päätösseminaarissa esille, että ihmisen stressinsietokyky muovautuu jo lapsuudessa. Lapsen kokemat ja oppimat fyysiset ja psyykkiset reaktiot pulpahtavat pintaan työvuosina.

Lapsi voi joutua kantamaan aikuisen vastuita esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevissa perheissä. Hän esimerkiksi huolehtii vanhemmistaan ja sisaruksistaan, ja voi joutua kasvamaan jatkuvan pelon, turvattomuuden ja häpeän alla. Näin hänelle kehittyy tietty tapa reagoida ympäristön ärsykkeisiin.

Tämä hankalissa oloissa ”opittu” reagointitapa toimii sitten työelämän arjessa. Työntekijä selviää vakaissa oloissa erinomaisesti tehtävistään, mutta kun työssä tulee muutoksia ja yllätyksiä, iskeekin riittämättömyyden tunne; kaikki tuntuu ylivoimaiselta.

Me tiedämme, että tänä päivänä normaali työelämä on jatkuvaa muutosta, ja että työn tekemisessä ihmisen persoona on entistä enemmän mukana.  

Koskaan ei ole liian myöhäistä puuttua työelämän erilaisiin pulmiin, mutta meidän on nähtävä perusasia tiukoissakin taloustilanteissa: Yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että lapsille turvataan kasvurauha, ja vanhemmuus saa riittävästi tukea.

Viisasta Suomen kestävyyspolitiikkaa on ymmärtää, kuinka perustavanlaatuinen on vahva sukupolvien oikeuksien ja vastuiden ketju. Se takaa lasten oikeudet kasvuun, riittävän tuen vanhemmuudelle ja työn tekemiselle sekä ikäihmisille osallistavan ja välittävän vanhuuden.

Ihminen ja ihmisyys on pidettävä toimintamme ytimessä.

 

Eeva Kuuskoski.